Sindirim Sistemi Görevleri

Sindirim Sistemi Görevleri

Sindirim sistemi görevleri, konusunu ele alabilmek için bu sistemde yer alan organların temel yapıları hakkında bilgi edinmek gerekir. Sindirim sisteminin ana görevi vücuda alınan besinlerin sindirilerek içerdikleri mineral ve vitaminlerden faydalı olanları artık kısımlarından ayırmak şeklinde ifade edilebilir. Sindirim sistemi görevlerinin bütünlüğü bu sistemde yer alan organların ayrı ayrı görevlerinin bir araya getirilmesi ile mümkündür.

Sindirim sistemi görevleri ve bu sistemde yer alan organlar :

Sindirim sistemi içerisinde yer alan organlar şunlardır;

Ağız ve dişler : Bu organlar sindirim sistemine dışarıdan ilk olarak alınacak olan besinlerin giriş noktalarıdır. Dişler ağız yolu ile alınan katı besinlerin mekanik olarak parçalanmasını sağlamaktadırlar. Ağız ise dişlerin mekanik olarak parçaladığı besinleri tükrük salgısı ile ıslatıp yumuşatır. Tükrük salgısı içerindeki enzimler aynı zamanda besinlerin kimyasal olarak sindirimlerinin ilk olarak başlamasında rol oynarlar. Sindirim sisteminin bu organlarında mekanik sindirimin yanında kimyasal sindirimin de başlaması sağlanır.

Yutak : Yutağın Sindirim sistemindeki görevi ağız boşluğu ile yemek borusu arasında geçiş kapısı oluşturmaktan ibarettir. Bu geciş kapısı sayesinde hava alış borusuna besinlerin kaçmasını önlenmiş olur. Ağızdan nefes alabilmek bu sayede mümkün olmaktadır.

Yemek borusu : İçerisinde sindirim gerçekleşmez. O zaman neden sindirim sistemi organlarındandır diye düşünülebilir. Yemek borusu ağızda sindirilmeye başlayan besinlerin sindirimlerinin tamamlanabilmesi için mideye ulaştırılmalarını sağlamaktır.

Mide : Sindirim sisteminin en temel organıdır denebilir. Buraya gelen besinlerin mekanik sindirimleri ve kimyasal sindirimleri gerçekleştirilir. Mide de bulunan mide öz suyu besinleri kimyasal olarak parçalar. Sindirim sisteminin bu bölümünde alınan besinlerin kimyasal sindirimleri gerçekleştirilir.

İnce bağırsak : Sindirim sisteminin bu organı üç kısıma ayrılmaktadır. Bu bölümler oniki parmak bağırsağı, boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsaktır. İnce bağırsağa pankreas ve karaciğerden gelen enzimler bu sindirim sistemi organında besinlerin kimyasal sindirimlerinin tamamlanmasını sağlar. İnce bağırsağın iç yüzeyinde emici tüyler bulunur. Emici tüyler bağırsağın içerisindeki sindirimleri tamamlanan besinlerden karbonhidrat ve diğer yararlı maddelerin emilerek kan damarlarına aktarılmasını sağlamaktadır. Sindirim sisteminin bu bölümü son derece önemli görevler üstlenir.

Pankreas : Sistemin yardımcı organlarından sayılır. Tüm besinlerin kimyasal olarak tamamen sindirilebilmeleri için enzimler salgılar.

Karaciğer : Sindirim sisteminin bu organı safra kesesi yardımı ile safra salgılar. Safra yağların parçalanarak sindirilebilecek küçük taneciklere ayrılmasını sağlar. Ayrıca proteinlerin sindirimleri sonrasında açığa çıkan zehirli amonyağı üreye çevirir.

Kalın bağırsak : Burada sindirim gerçekleşmez, sadece sindirilmiş besinlerin içlerinde kalmış olan su ve mineral maddelerin emilim işlemi meydana gelir.

Anüs : Sindirim sisteminin bu kısmında sindirilen besinlerden vücut için gerekli olan kısımlarının alınma işlemi bittikten sonra kalanların vücuttan uzaklaştırıldığı kısımdır.

İşte sindirim sistemi görevleri tüm bu görevlerin birleşiminden oluşur.

Son Güncelleme : 29.04.2021 23:49:40
Sindirim Sistemi Görevleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sindirim Sistemi Görevleri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Sindirim Sistemi Görevleri"
Merhaba. Ben yemek yemeyin zamanlarda bu yemekleri sildirmede birtakım zorluklar yaşıyorum. Bu yüzden yemek yerine mümkün mertebede hep sıvı içecekler tüketmeye özen gösteriyorum. Çünkü sindirim sisteminin her yiyeceği tüketecek anlamına gelmediğini de öğrenmiş oldum. Ama merak ettiğim konulardan birisi de tam olarak sindirim sisteminin görevlerini ne olduğunu bilmek istiyorum?
Murat . 06.10.2018 20:46:24
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar
Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar
Sindirim sistemine yardımcı organlar; Vücuda alınan besinlerin ağızda çiğnenmesinden sonra fiziksel olarak sindirilir. Sonrasında mide ve bağırsaklarda parçalanarak oradan enzimlere kadar sürece yardımcı olan organlardır. Sindirim sistemine yardımcı...
Midede Sindirim
Midede Sindirim
Midede Sindirim, Midemiz yediğimiz besinlerin öğütülerek vücuda yararlı olanların ayrıştırılarak kullanılıp, kalan kısmın bağırsaklar yoluyla dışarı atılmasında rol oynayan sindirim sistemi organlarından biridir. Midemizin bu özelliği sayesinde yediğ...
Hücre Dışı Sindirim
Hücre Dışı Sindirim
Hücre dışı sindirim; enzimler ile beraber salgılanan hücrelerin dış ortamda bulunan büyük molekül parçacıklı besinlerin küçük moleküllü parçalara ayrılarak hücre içerisine alınmasıdır. Hücre dışı sindirimi genellikle çok hücreli canlılarda olmaktadı...
Sindirim Sistemi Organları
Sindirim Sistemi Organları
Sindirim sistemi organları, kimyasal ve fiziksel sindirimin yapıldığı yerlerden oluşur. Fiziksel sindirimin yapıldığı organlar, gıdaları küçük moleküllere ayırırken, kimyasal sindirimi üstlenen organlar bunları en küçük yapı taşlarına ayırırlar. Bu s...
Sindirim Sistemi Sağlığı
Sindirim Sistemi Sağlığı
Sindirim sistemi sağlığı, önemli konuların başında gelmektedir çünkü yeyilen yiyeceklerden ve içilen içeceklerden alınan faydalı ve zararlı maddelerin ayrıştırılması bu sistemin düzgün çalışabileceği zaman mümkün olmaktadır. Karbonhidrat, protein ...
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Sindirim sistemi hastalıkları, sırasıyla ağız, yemek borusu, mide, bağırsak hastalıkları olarak sıralanabilir. Yiyeceklerin parçalanması, hazmedilmesi ve boşaltılması aşamalarında etkin rol oynayan bu bölgelerde oluşabilecek herhangi bir hastalık sin...
Biyoloji Sindirim Sistemi
Biyoloji Sindirim Sistemi
İç ve dış çevreden gelen uyarılara karşı tepki göstermemizi sağlayan sisteme sinir sistemi denir. Omurgasızlarda Sinir Sistemi: Tek hücrelilerde özelleşmiş bir sinir sistemi yoktur. Uyartıları alma ve cevap verme sitoplazmadaki sinir telcikleri y...
Sindirim Sistemi Anatomisi
Sindirim Sistemi Anatomisi
Sindirim Sistemi Anatomisi; Gastrointestinal sistem diye adlandırılan sindirim sistemi, tüketilen gıdaların parçalanması, öğütülmesi, sindirim emilimi, katı haldeki atıkların vücuttan dışarıya atılması işlevini sağlar. Sindirim sistemi, işlevi ...
İnsanda Sindirim Sistemi
İnsanda Sindirim Sistemi
İnsanda Sindirim Sistemi; İnsan hayatını sürdürebilmek için yağ, protein, karbonhidrat, su ve mineral gibi bazı maddelere gereksinim duyar. İnsan bu tür maddeleri farklı besin grupları sayesinde vücuduna alır. Ancak bu maddeler vücut için oldukça...
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim sistemi fizyolojisi, sindirimin ilk başladığı yerden sonlandığı yere kadar aşama aşama devam eden işlemleri zincirinden oluşur. Bu işlemler zinciinde besinler; kimyasal ve mekanik sindirim uygulanarak en küçük yapıtaşlarına kadar ayrıştrılır...
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi : Ağızdan başlayarak alınan gıdanın parçalanıp, vücuttan dışarıya atılması işleminin yapıldığı sistemdir. Ağızdan alınan gıda, vücudun ihtiyacı olan mineral, protein, karbonhidrat vs. gibi maddeler haline gelebilmesi için parçalanmas...
Sindirim Sistemi Nedir
Sindirim Sistemi Nedir
Sindirim sistemi nedir, Sindirim sistemi işlevini mekanik ve kimyasal olarak yerine getirir. Mekanik olan sindirim molekülleri daha küçük parçalara ayırmak, kimyasal olan sindirim ise besinleri en küçük yapı taşına ayırmaktır. Bu sistem sindirim kana...

 

Sindirim Bozukluğu
Bitkilerde Sindirim
Canlılarda Sindirim Sistemi
Mekanik Sindirim
Sindirim Sistemi Ağız
Sindirim Sistemini Hızlandıran Yiyecekler
Sindirim Hastalıkları
Sindirim Kanalı
Sindirim Sistemi Mide
Sindirim Fizyolojisi
Sindirim Organları
Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak
Karbonhidratların Sindirimi
Yağların Sindirimi
Sindirim Enzimleri
Hücre İçi Sindirim
Kuşlarda Sindirim
Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar
Midede Sindirim
Hücre Dışı Sindirim
Sindirim Sistemi Organları
Sindirim Sistemi Sağlığı
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Sindirim Sistemi Görevleri
Biyoloji Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Anatomisi
İnsanda Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi Nedir
Popüler İçerik
Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak
Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak
Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak: Besin sindirimi mekanik ve kimyasal olarak iki yoldan yapılır. Mesela; dişler mekanik sindirimi, tükürük ise sindirim...
Karbonhidratların Sindirimi
Karbonhidratların Sindirimi
Karbonhidratların sindirimi, karbonhidratlar tüm canlılar tarafından birinci derecede enerji vericidirler. En basitinden en özeline kadar bütün besle...
Yağların Sindirimi
Yağların Sindirimi
Yağların sindirimi, önemli maddelerin başında yağlar gelir. Yağlar kimyasal bakımdan üç değerli alkol olan gliserinin çeşitli yağ asitleri ile yaptığı...
Sindirim Enzimleri
Sindirim Enzimleri
Sindirim enzimleri; sindirime yardımcı olan enzimlere verilen addır. Mide, pankreas ve ince bağırsak tarafından sindirime yardımcı olmak için enzimler...
Hücre İçi Sindirim
Hücre İçi Sindirim
Hücre içi sindirim, besinlerin parçalanması ve hücre stoplazmasında olmasına denir. Bu sindirim çeşidi protistlerde, süngerlerde, hidrada, planaryada ...
Kuşlarda Sindirim
Kuşlarda Sindirim
Kuşlarda sindirim; kuşlarında bulunan sindirim sistemi ağız, yemek borusu, kursak, mide, taşlık, bağırsak ve anüs (kloak) olarak organlar sıralanmıştı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sindirim Sistemi Anatomisi
İnsanda Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi Nedir
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022