Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sindirim Sistemi Anatomisi

Sindirim Sistemi Anatomisi

Sindirim Sistemi Anatomisi; Gastrointestinal sistem diye adlandırılan sindirim sistemi, tüketilen gıdaların parçalanması, öğütülmesi, sindirim emilimi, katı haldeki atıkların vücuttan dışarıya atılması işlevini sağlar.

Sindirim sistemi, işlevi ağızdan başlayarak anüse kadar devam eden, 5 metre boyunda bir kas kütlesidir. Sindirim sistemi;
  • Yemek borusu
  • Mide
  • İnce bağırsaklar
  • Kalın bağırsaklar
  • Anal kanal (Rektum)
  • Anüsten oluşur.
Tüketilen gıdalar yutularak yemek borusu tarafından mideye ulaşır. Gıdalar midede ufak parçalar şeklinde kıyılır ve sindirime kolaylık sağlayacak biçimde mide sıvılarıyla birlikte karışır. Ardından gıdalar pankreas ve karaciğerden gelen sıvıların sağladığı kolaylıkla sindirimin son bulacağı ince bağırsağa geçer. Daha sonra kalın bağırsağa geçen katı atıklar buradan anal kanal ve anüs geçiş yolu ile vücuttan dışarıya atılır.

Pankreas, safra kanalları, safra kesesi ve karaciğer sindirim sisteminin oldukça önemli parçaları arasındadır. Bu organlar genellikte vücut için zararlı olan atık maddelerin yakılmasında ve gıdaların sindiriminde önemli görevler üstlenir. Sindirim sisteminde etki oluşturan rahatsızlıklar; iltihaplanma, sindirim sisteminde yer alan kasların fonksiyon aksaklıklarında, kanser ve enfeksiyonlardır.

Yemek borusu (Özofagus): Yemek borusu yaklaşık olarak 25 cm uzunluğunda kas kütlesinden meydana gelen bir tüp geçit şeklindedir. Yemek borusunun bitiminde alt özofagus adı verilen bir Kapak vardır. Bu kapağın görevi tüketilen katı ve sıvı gıdaları yutaktan mideye inişini sağlamaktır. Yutulan lokma yemek borusunda oluşan itici hareketler ve dalgalanmalar sonucunda mideye doğru itilir. Yemek borusunun bu çalkantıları istemsiz kas aksiyonlarıdır ve normalde bu dalgalanmalar hissedilmez. Yutulan lokma yemek borusundan indirilemese orada tutulur.

Yemek borusunun her 2 ucundaki (Büzük) sfinkter normal olarak kapalıdır ve görevi gereği kapak vazifesi görür. Üst kısımda bulunan sfinkter yutma esnasında açılır ve yutulan lokmanın yemek borusu içine gelişini gerçekleşir. Alt yemek borusu sfinkteri (KÖS) yalnızca özofagus içinden tüketilen besinlerin geçişi sırasında açılır ve midenin girişindedir.

Mide: tüketilen besinlerin geçici olarak toplanıldığı bir organdır. Midede kolaylıkla 1,5 litre sıvı tutulabileceği gibi 4 litre sıvıyı tutma özelliği de vardır.

Midede 3 ana kısım vardır korpus gövde, fundus ve antum (Midenin en son bölümü) içine giren tüm besinlerin fiziksel ve kimyasal olarak parçalanıp bölündüğü bir yerdir.

Mide içini kapatan mukoza adı verilen örtü dokudan, yeteri kadar sindirim için gerekli sıvılar salgılanır. Mide salgılanan ve salgı yapan bir organizmadır. Mide bölümünde yer alan bezler ve hücreler birçok yararlı salgılar üretir. Üretilen bu salgılar sindirim enzimleri, hidroklorik asit, hormon, intrensek faktör (Vitamin B 12 ince bağırsağın son bölümünden emilmesi için gerekli olan bu faktörün olması gereklidir.) kendi ürettiği asitten kendini savunmak için zamk şeklinde alkalin-bazik ve mukus da üretilir.

İnce Bağırsaklar: Yaklaşık olarak 6 metre uzunluğundadır ve sindirim sisteminin bölümleri arasında en uzunudur. Yalnızca 2,5 cm genişliğindedir ve bu yüzden ince bağırsak adını almıştır. İnce bağırsakların içi emilim-absorbsiyonu görevinden sorumludur. İnce bağırsağın içindeki kıvrımlar neticesinde emilim tabanı yaklaşık tenis kortunu kaplayacak şekilde geniştir. Tüm ince kıvrımlar yani (Villus) üzerinde oldukça ince kıvrımlardan oluşan mikro villusdur. Sindirimin iyi bir şekilde olabilmesi için bu kadar büyük bir alanı vardır. İnce bağırsaklarda oldukça büyük miktarda sıvı ve gıda emilmektedir. Örnek verecek olursak günlük yaklaşık birkaç kg kadar karbonhidrat, (Unlu, şekerli yiyecekler vb)20 litre kadar su, 1 kg yağ ve 500 gr protein her gün düzenli olarak bağırsaklardan emilmektedir.

Safra ve karaciğer sistemi: Karaciğer insan vücudun da bulunan organdır. Ağırlığı yaklaşık olarak 1,5 kg kadardır. Karaciğerin temel işlevi bağırsaklardan gelen gıda maddelerini ve de diğer maddeleri işleme tabi tutmaktır. Yani metabolize etmektir ve vücuda zarar vermeyecek bir şekilde düzenleyerek yeni maddeler meydana getirmesidir. Besilerin toplanmasıyla biriken maddeleri safraya veya kan damarlarına iletmektedir. Karaciğerin ayrı bir görevi de oluşumu vücutta istenmeyen zararlı kimyasal maddeleri yok etmektir. Bu zararlı maddeleri insan vücudu kendisi de üretebildiği gibi dışarıdan alınan birtakım ilaçlarla ve bağırsak yoluyla girebiliyor ve karaciğer bu maddeleri yok edebiliyor. (Karaciğer detoksifiye eden) özelliği ile vücudun savunmasını yapan kaledir.

Karaciğer tarafından oluşturulan safra, safra sistemi tarafından yani (Safra kesesi, safra kanalları ve safra kanalikülleri) yardımıyla ince bağırsağa ulaştırılır. Safra besinlerle alınan değişik maddelerle ve yağın ince bağırsaklar tarafından kolaylıkla emilmesi için yeterli irilikte parçalanması ve bölünmesi için gereklidir. Günde yaklaşık olarak bir litre safra oluşturulur. Karaciğer en önemli ana safra yolu ile oluşan safra kanalı, yine safra kesesinden gelmekte olan kanal ile buluşarak ana safra yolu (Koledok) meydana getirerek ince bağırsağın içine girer. Oluşan safranın fazlası safra kesesinde toplanır. Yeşil renkte olan ve düz kastan oluşan safra kesesinin büyüklüğü yaklaşık olarak 10 cm kadardır ve karaciğerin altında yer alır. Şayet safra kesesi bir nedenden dolayı alınırsa, (Koledok) ana safra yolu genişleyip açılarak safra kesesinin işlevini düzenlemeye çalışır.

Pankreas: 100 gr civarında ağırlığı ve 15 cm uzunluğunda olan oldukça ufak bir organdır ve midenin alt kısmında yer almıştır. Sindirim sisteminin başlıca ana enzim oluşturan organıdır ve bir fabrikayla kıyaslanabilir. Pek çok pankreas hücresi bir günde binlerce ezim oluşturur. Pankreas 2 ufak loba bölünmüştür ve ayrılan yollar ana kanalda birleşir. Pankreasın ana yolu, ana safra yolu ile birleşerek incebağırsağa girer ve bu girişte yer alan ampulla adı verilen bir kabarıklıkta bulunan dar bir yol yardımıyla sıvılar duodenuma akarak dökülür. Bir günde sürekli olarak 1,5 litre kadar pankreas sağlısı oluşarak duodenuma dökülür ve oluşan pankreas sıvısı hemen hemen tüm besin çeşitlerini sindirmeye yardımcı olan enzimlerden meydana gelen zengin yapıya sahip bir karışımdır.

Pankreasta başka türlerde değişik hormonlar da üretilir. Bu hormonlar gruplar biçiminde pankreas içerisinde yer almışlardır. (Langerhans gurupları) Karbonhidrat metabolizmasında etken olan 2 tür hormon olan Glukagon ve insülin bu guruplardan salgılanır. Kalan diğer hormonlar ise pankreas sıvısının salgılanmasını düzene koyarlar.

Kalın Bağırsak-Kolon: Sindirim sisteminde yer alan son organdır ve sindirilmiş besinlerin kalıntıları ve sindirilemeyen maddelerden meydana gelen katı atıklardan (Galita- feçes- dışkı) kurutulması görevini yapar. Yaklaşık olarak 1,5 metre uzunluğundadır ve ince bağırsakla (İleoçekal kısım) birleştiği noktadan anüse değin 6 alt kısma bölünmüştür. Bunlar çekum, çıkan- transvers kolon, assendan kolon, inen kolon, sigmoid kolon ve rektum son olan bağırsaktır.

Sindirim kanalının son bölümü olan kolon tabakası kaslardan meydana gelmiştir ve kolon boyunca atık maddelerin ileri itilmesi sebebi ile hareketleri oldukça önemlidir. Bu itme hareketleri incebağırsağa göre daha yavaştır. Kolonda oluşan hareketlenmeler yiyeceklerle ve yapılan hareketlerle çoğalır ve uyku sırasında azalır.

Kolonda yüz binlerce bakteri yaşar ve bu bakteriler besinlerdeki (Selüloz) lifleri içerir. Bu sellülaz enzimleri nedeni ile (İnsanlarda sellüllaz enzimi olmamaktadır) başka çeşitli emilmeyen maddeleri de fermente yaparlar. Kolon vücutta bir depo olarak vazife yapar ve uzun bir zaman kolon içerisinde bekletilen su elektrolit ile bakteri ve fermentasyon ürünleri kolon da oluşan karıştırıcı hareketlerle absorbe olur. Kolonda oluşan mukus iç kısımda kaygan bir zemin meydana getirerek atık maddelerin kolay bir şekilde rektum ile anüse geçişini sağlar.
Son Güncelleme : 21.01.2024 09:00:41
Sindirim Sistemi Anatomisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sindirim Sistemi Anatomisi Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Sindirim Sistemi Anatomisi"
Benim sindirim sistemimde ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bazen bir haftaya yakın bir süre tuvalete çıkmıyorum. Bazen de günde iki kere tuvalete çıkıyorum. Herhangi bir düzeni filan yok. Bunun için ne önerirsiniz?
Engür . 02.09.2018
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar
Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar
Sindirim sistemine yardımcı organlar; Vücuda alınan besinlerin ağızda çiğnenmesinden sonra fiziksel olarak sindirilir. Sonrasında mide ve bağırsaklarda parçalanarak oradan enzimlere kadar sürece yardımcı olan organlardır. Sindirim sistemine yardımcı ...
Midede Sindirim
Midede Sindirim
Midede Sindirim, Midemiz yediğimiz besinlerin öğütülerek vücuda yararlı olanların ayrıştırılarak kullanılıp, kalan kısmın bağırsaklar yoluyla dışarı atılmasında rol oynayan sindirim sistemi organlarından biridir. Midemizin bu özelliği sayesinde yediğ...
Hücre Dışı Sindirim
Hücre Dışı Sindirim
Hücre dışı sindirim; enzimler ile salgılanan hücrelerin dış ortamda bulunan büyük molekül parçacıklı besinlerin küçük moleküllü parçalara ayrılarak hücre içerisine alınmasıdır. Hücre dışı sindirimi genellikle çok hücreli canlılarda olmaktadır. Bu tür...
Sindirim Sistemi Organları
Sindirim Sistemi Organları
Sindirim sistemi organları, kimyasal ve fiziksel sindirimin yapıldığı yerlerden oluşur. Fiziksel sindirimin yapıldığı organlar, gıdaları küçük moleküllere ayırırken, kimyasal sindirimi üstlenen organlar bunları en küçük yapı taşlarına ayırırlar. Bu s...
Sindirim Sistemi Sağlığı
Sindirim Sistemi Sağlığı
Sindirim sistemi sağlığı, önemli konuların başında gelmektedir çünkü yeyilen yiyeceklerden ve içilen içeceklerden alınan faydalı ve zararlı maddelerin ayrıştırılması bu sistemin düzgün çalışabileceği zaman mümkün olmaktadır. Karbonhidrat, protein ve ...
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Sindirim sistemi hastalıkları, sırasıyla ağız, yemek borusu, mide, bağırsak hastalıkları olarak sıralanabilir. Yiyeceklerin parçalanması, hazmedilmesi ve boşaltılması aşamalarında etkin rol oynayan bu bölgelerde oluşabilecek herhangi bir hastalık sin...
Sindirim Sistemi Görevleri
Sindirim Sistemi Görevleri
Sindirim sistemi görevleri, konusunu ele alabilmek için bu sistemde yer alan organların temel yapıları hakkında bilgi edinmek gerekir. Sindirim sisteminin ana görevi vücuda alınan besinlerin sindirilerek içerdikleri mineral ve vitaminlerden faydalı o...
Biyoloji Sindirim Sistemi
Biyoloji Sindirim Sistemi
İç ve dış çevreden gelen uyarılara karşı tepki göstermemizi sağlayan sisteme sinir sistemi denir.Omurgasızlarda Sinir SistemiTek hücrelilerde özelleşmiş bir sinir sistemi yoktur. Uyartıları alma ve cevap verme sitoplazmadaki sinir telcikleri yardımı ...
İnsanda Sindirim Sistemi
İnsanda Sindirim Sistemi
İnsanda Sindirim Sistemi; İnsan hayatını sürdürebilmek için yağ, protein, karbonhidrat, su ve mineral gibi bazı maddelere gereksinim duyar. İnsan bu tür maddeleri farklı besin grupları sayesinde vücuduna alır. Ancak bu maddeler vücut için oldukça büy...
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim sistemi fizyolojisi, sindirimin ilk başladığı yerden sonlandığı yere kadar aşamalar şeklinde devam eden işlemleri zincirinden oluşur. Bu işlemler zinciinde besinler; kimyasal ve mekanik sindirim uygulanarak en küçük yapıtaşlarına kadar ayrış...
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi: Ağızdan başlayarak alınan gıdanın parçalanıp, vücuttan dışarıya atılması işleminin yapıldığı sistemdir. Ağızdan alınan gıda, vücudun ihtiyacı olan mineral, protein, karbonhidrat vs. Gibi maddeler haline gelebilmesi için parçalanması...
Sindirim Sistemi Nedir
Sindirim Sistemi Nedir
Sindirim sistemi nedir, Sindirim sistemi işlevini mekanik ve kimyasal olarak yerine getirir. Mekanik olan sindirim molekülleri daha küçük parçalara ayırmak, kimyasal olan sindirim ise besinleri en küçük yapı taşına ayırmaktır. Bu sistem sindirim kana...

 

Sindirim Bozukluğu
Bitkilerde Sindirim
Canlılarda Sindirim Sistemi
Mekanik Sindirim
Sindirim Sistemi Ağız
Sindirim Sistemini Hızlandıran Yiyecekler
Sindirim Hastalıkları
Sindirim Kanalı
Sindirim Sistemi Mide
Sindirim Fizyolojisi
Sindirim Organları
Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak
Karbonhidratların Sindirimi
Yağların Sindirimi
Sindirim Enzimleri
Hücre İçi Sindirim
Kuşlarda Sindirim
Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar
Midede Sindirim
Hücre Dışı Sindirim
Sindirim Sistemi Organları
Sindirim Sistemi Sağlığı
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Sindirim Sistemi Görevleri
Biyoloji Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Anatomisi
İnsanda Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi Nedir
Popüler İçerik
Sindirim Organları
Sindirim Organları
Sindirim organları, sindirim sisteminin ana organları ve bunlara ek olarak yardımcı organlar bulunmaktadır. Eğer besinler organların içinden geçiyorsa...
Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak
Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak
Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak: Besin sindirimi mekanik ve kimyasal olarak iki yoldan yapılır. Mesela; dişler mekanik sindirimi, tükürük ise sindirim...
Karbonhidratların Sindirimi
Karbonhidratların Sindirimi
Karbonhidratların sindirimi, karbonhidratlar tüm canlılar tarafından birinci derecede enerji vericidirler.  En basitinden en özeline kadar bütün besle...
Yağların Sindirimi
Yağların Sindirimi
Yağların sindirimi, önemli maddelerin başında yağlar gelir. Yağlar kimyasal bakımdan üç değerli alkol olan gliserinin çeşitli yağ asitleri ile yaptığı...
Sindirim Enzimleri
Sindirim Enzimleri
Sindirim enzimleri; sindirime yardımcı olan enzimlere verilen addır. Mide, pankreas ve ince bağırsak tarafından sindirime yardımcı olmak için enzimler...
Hücre İçi Sindirim
Hücre İçi Sindirim
Hücre içi sindirim, besinlerin parçalanması ve hücre stoplazmasında olmasına denir. Bu sindirim çeşidi protistlerde, süngerlerde, hidrada, planaryada ...
Kuşlarda Sindirim
Kuşlarda Sindirim
Kuşlarda sindirim; kuşlarında bulunan sindirim sistemi ağız, yemek borusu, kursak, mide, taşlık, bağırsak ve anüs (kloak) olarak organlar sıralanmıştı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sindirim Sistemi Anatomisi
İnsanda Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi Nedir
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024