Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

Sindirim Sistemi

Sindirim sistemi, karın içinde en çok hacim kaplayan ve yenilen yemeklerin öğütülmesi, vitaminlerin alınması ve insanın yaşayabilmesi için hayati bir sistemdir. Sindirim temel olarak ağızdan başlar ve gayta çıkışı ile sonlanır. Sindirim sisteminde meydana gelen hastalıklar sonucu sindirim fonksiyonunun bozulması tüm vücut metabolizmasını etkil...

Sindirim Sistemi Nedir

Sindirim sistemi nedir, Sindirim sistemi işlevini mekanik ve kimyasal olarak yerine getirir. Mekanik olan sindirim molekülleri daha küçük parçalara ayırmak, kimyasal olan sindirim ise besinleri en küçük yapı taşına ayırmaktır. Bu sistem sindirim kanalı ile sindirim bezlerini kapsayan, besinin vücuda alınmasını, sindirilmesini, besin ve ...

Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları

Sindirim Sistemi: Ağızdan başlayarak alınan gıdanın parçalanıp, vücuttan dışarıya atılması işleminin yapıldığı sistemdir. Ağızdan alınan gıda, vücudun ihtiyacı olan mineral, protein, karbonhidrat vs. Gibi maddeler haline gelebilmesi için parçalanması gerekmektedir. Dişler, mide ve bağırsaklar vasıtasıyla bu işlem yapılır. Dişler ilk parçalamayı yap...

Sindirim Sistemi Fizyolojisi

Sindirim sistemi fizyolojisi, sindirimin ilk başladığı yerden sonlandığı yere kadar aşama aşama devam eden işlemleri zincirinden oluşur. Bu işlemler zinciinde besinler; kimyasal ve mekanik sindirim uygulanarak en küçük yapıtaşlarına kadar ayrıştrılır, bu yapıtaşları da vücutta itiyaç olduğu yönde kullanılır. İnsanda sindirim sistemi fizyolojisini i...

İnsanda Sindirim Sistemi

İnsanda Sindirim Sistemi; İnsan hayatını sürdürebilmek için yağ, protein, karbonhidrat, su ve mineral gibi bazı maddelere gereksinim duyar. İnsan bu tür maddeleri farklı besin grupları sayesinde vücuduna alır. Ancak bu maddeler vücut için oldukça büyüktür ve farklı yollarla küçülterek kana ve hücrelere geçişi sağlanır. Bu maddelerin ayr...

Sindirim Sistemi Anatomisi

Sindirim Sistemi Anatomisi; Gastrointestinal sistem diye adlandırılan sindirim sistemi, tüketilen gıdaların parçalanması, öğütülmesi, sindirim emilimi, katı haldeki atıkların vücuttan dışarıya atılması işlevini sağlar.Sindirim sistemi, işlevi ağızdan başlayarak anüse kadar devam eden, 5 metre boyunda bir kas kütlesidir. S...

Biyoloji Sindirim Sistemi

İç ve dış çevreden gelen uyarılara karşı tepki göstermemizi sağlayan sisteme sinir sistemi denir.Omurgasızlarda Sinir SistemiTek hücrelilerde özelleşmiş bir sinir sistemi yoktur. Uyartıları alma ve cevap verme sitoplazmadaki sinir telcikleri yardımı ile olur. Paramecium da hücre dışında bulunan siller,...

Sindirim Sistemi Görevleri

Sindirim sistemi görevleri, konusunu ele alabilmek için bu sistemde yer alan organların temel yapıları hakkında bilgi edinmek gerekir. Sindirim sisteminin ana görevi vücuda alınan besinlerin sindirilerek içerdikleri mineral ve vitaminlerden faydalı olanları artık kısımlarından ayırmak şeklinde ifade edilebilir. Sindirim sistemi görev...

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Sindirim sistemi hastalıkları, sırasıyla ağız, yemek borusu, mide, bağırsak hastalıkları olarak sıralanabilir. Yiyeceklerin parçalanması, hazmedilmesi ve boşaltılması aşamalarında etkin rol oynayan bu bölgelerde oluşabilecek herhangi bir hastalık sindirim işlemini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tarz hastalıklar kalıtsal ve doğuştan ol...

Sindirim Sistemi Sağlığı

Sindirim sistemi sağlığı, önemli konuların başında gelmektedir çünkü yeyilen yiyeceklerden ve içilen içeceklerden alınan faydalı ve zararlı maddelerin ayrıştırılması bu sistemin düzgün çalışabileceği zaman mümkün olmaktadır. Karbonhidrat, protein ve yağ gibi moleküller sindirim sistemi sağlığı söz konusu ise hücre zarından geçere...

Sindirim Sistemi Organları

Sindirim sistemi organları, kimyasal ve fiziksel sindirimin yapıldığı yerlerden oluşur. Fiziksel sindirimin yapıldığı organlar, gıdaları küçük moleküllere ayırırken, kimyasal sindirimi üstlenen organlar bunları en küçük yapı taşlarına ayırırlar. Bu sistem genel olarak, sindirim kanalını ve bezlerini içerir. Besinlerin vücuda alınmasında...

Hücre Dışı Sindirim

Hücre dışı sindirim; enzimler ile salgılanan hücrelerin dış ortamda bulunan büyük molekül parçacıklı besinlerin küçük moleküllü parçalara ayrılarak hücre içerisine alınmasıdır. Hücre dışı sindirimi genellikle çok hücreli canlılarda olmaktadır. Bu tür canlılarda enzimler sindirim kanalına veya vücuttaki boşluklara salgılanmaktadır. Hüc...

Midede Sindirim

Midede Sindirim, Midemiz yediğimiz besinlerin öğütülerek vücuda yararlı olanların ayrıştırılarak kullanılıp, kalan kısmın bağırsaklar yoluyla dışarı atılmasında rol oynayan sindirim sistemi organlarından biridir. Midemizin bu özelliği sayesinde yediğimiz besinlerin içerisinde bulunan vitamin, mineral, protein, kalsiyum, gibi pek çok besin öğ...

Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar

Sindirim sistemine yardımcı organlar; Vücuda alınan besinlerin ağızda çiğnenmesinden sonra fiziksel olarak sindirilir. Sonrasında mide ve bağırsaklarda parçalanarak oradan enzimlere kadar sürece yardımcı olan organlardır. Sindirim sistemine yardımcı organları sıralarsak karaciğer, ince bağırsak, pankreas ve koledok diye geçmektedir.

Kuşlarda Sindirim

Kuşlarda sindirim; kuşlarında bulunan sindirim sistemi ağız, yemek borusu, kursak, mide, taşlık, bağırsak ve anüs (Kloak) olarak organlar sıralanmıştır. Kuşlarda sindirim sistemine direk bağlı olan organlar ise karaciğer ve pankreastır. Çoğu canlıda besinleri parçalayabilmesine yardımcı olan dişleri vardır. Bu durum kuşlarda farklıdır...

Hücre İçi Sindirim

Hücre içi sindirim, besinlerin parçalanması ve hücre sitoplazmasında olmasına denir. Bu sindirim çeşidi protistlerde, süngerlerde, hidrada, planaryada ve akyuvar hücrelerinde görülmesi muhtemeldir. Hücreler küçük besinleri difüzyon ile sıvı ve katı haldeki büyük moleküllü besinleri ise iki şekilde alabilir. Hücre içi sindirimde görev alan en...

Sindirim Enzimleri

Sindirim enzimleri; sindirime yardımcı olan enzimlere verilen addır. Mide, pankreas ve ince bağırsak tarafından sindirime yardımcı olmak için enzimler bu organlar tarafından salgılanmaktadır. Eğer enzimler salgılanmaz ise sindirim sistemi düzgün çalışmaz ve sebepten dolayı da birtakım hastalıklar meydana gelir. Vücut sistemi o kadar mükemmel...

Yağların Sindirimi

Yağların sindirimi, önemli maddelerin başında yağlar gelir. Yağlar kimyasal bakımdan üç değerli alkol olan gliserinin çeşitli yağ asitleri ile yaptığı esterlerden ibarettir. Yağlar, iyi ve kötü yağ olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tabii yağlarda stearin ve palmitin gibi doymuş ya da olein asidi gibi doymamış yağ asitleri büyük miktarda bulunur....

Karbonhidratların Sindirimi

Karbonhidratların sindirimi, karbonhidratlar tüm canlılar tarafından birinci derecede enerji vericidirler. En basitinden en özeline kadar bütün beslenme biçimleri içinde, karbonhidratlar edinilen kalorinin en büyük bölümünden sorumludur. Basit şekerlerden kompleks nişastaya kadar uzanan karbonhidratlar, enerji ve hacim sağlar. Ortalama bir b...

Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak

Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak: Besin sindirimi mekanik ve kimyasal olarak iki yoldan yapılır. Mesela; dişler mekanik sindirimi, tükürük ise sindirimi kimyasal olarak yapar. Vücut yaşamının sürdürülmesi için çeşitli yiyecekler yoluyla vücuda giren gıdalara (Karbon hidrat, yağ, protein, vitamin, su ve mineraller) ihtiyaç duyulur. Ancak,...

Sindirim Organları

Sindirim organları, sindirim sisteminin ana organları ve bunlara ek olarak yardımcı organlar bulunmaktadır. Eğer besinler organların içinden geçiyorsa buna ana organ denir. Başka bir organ tarafından salgılanan salgılar bu besinlere dışarıdan ekleniyorsa bu organlara da yardımcı (Yan) organ denilir. Sindirime yardımcı olan bu yan organlar is...

Sindirim Fizyolojisi

Sindirim fizyolojisi, canlılar yaşamlarını devam ettirmek, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için besin tüketmek zorundadır. Protein, yağ, karbonhidrat gibi büyük moleküllü besin maddelerinin yapı birimlerine (Monomer) kadar parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesine sindirim denir. Çok hücreli canlılarda bu olayları gerçekleşt...

Sindirim Sistemi Mide

Sindirim sistemi mide, karın boşluğunda sol üst bölgesinde kaburganın altında yer alan bir organdır. Midede geçici bir süre depolanan burada mekanik ve kimyasal sindirime uğrar. Mide, yemek borusu ile ince bağırsak arasında bulunur.Yemek borusuna bağlandığı kısma kardia (Mide ağzı), ince bağırsağa bağlandığı kısma p...

Sindirim Kanalı

Sindirim kanalı, ağızdan anüse kadar olan ve bölümlerden oluşan bir yapıdır. Sindirim kanallarını maddeler halinde sıralayacak olursak şu şekilde ifade edebiliriz.Ağız ve Yutak: Ağız, besinlerin alındığı kısımdır. Dudaklar, yanaklar, damaklar ve yutakla çevrelenmiştir. Dil, dişler ve yanaklar besinlerin parçlanması...

Sindirim Hastalıkları

Sindirim hastalıkları dediğimiz zaman ağız ile başlayıp anüs ile sona ermekte olan organlar bütünü olarak tanımlayabileceğimiz sindirim sisteminde meydana gelen hastalıklar anlaşılmaktadır. Sindirim sistemimizde meydana gelen herhangi bir hastalığın vücudumuzda bulunan diğer sistemlerde meydana gelen rahatsızlıklarda olduğu gibi büyük b...

Sindirim Sistemini Hızlandıran Yiyecekler

Sindirim sistemini hızlandıran yiyecekler sayesinde bağırsaklarınızın hızlanmasını sağlayarak hazım sorunlarınızı rahatlıkla çözebilmeniz mümkün olacaktır. Bağırsakların hızlanmasını sağlayan pek çok yiyecek ve besin türü olduğunu görebilmek mümkündür. Günlük öğünlerinize bu besinleri ekleyerek hazım sorunlarınızdan tamamen kurtulabilirsiniz...

Sindirim Sistemi Ağız

Sindirim Sistemi Ağız, Besinleri sindirmekte sıralanan organlar ana organlar ve yan organlar olarak gruplandırılmaktadır. Ağız bu organlardan yan organlar grubu içerisinde yer almaktadır. Ağız dil ve dişlerin bulunduğu sindirim sisteminin başlangıcı olarak kabul edilen çene kemikleri arasında yer alan boşluktur. Ağız sindirim sisteminin...

Mekanik Sindirim

Mekanik sindirim; Bir diğer adı fiziksel sindirimdir. Mekanik Sindirim vücuda alınan besinlerin şekil değiştirmesine denir. Besinlerin çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılmasına denen mekanik sindirim, enzimler kullanılmadan yapılan sindirimdir. Yalnızca fiziksel olarak olan dil, diş, ağız, mide ve bağırsak hareketleri ile par...

Canlılarda Sindirim Sistemi

Canlılarda sindirim sistemi; Su ve enzimler ile besinlerin yapı taşlarına kadar parçalanma işlemine sindirim denir. Canlılarda sindirim sistemi ikiye ayrılır. Bunlar;Mekanik sindirim: Canlılardaki sindirim sistemine fiziksel müdahaleler ile besinlerin kimyasal yapısı değişmeden, besinlerin parçalanması olayıdır. Bu...

Bitkilerde Sindirim

Bitkilerde sindirim; sindirim sistemindeki değişiklikler canlıdan canlıya göre farklılık göstermektedir. Örnek verecek olursak bir insan ile hayvanların sindirim sistemi neredeyse birbirleriyle eşleşmektedir. Ama bu bitkiler için geçerli değildir. Bitkilerde sindirim sistemi farklı işlemektedir. Bitkilerde sindirim ile ilgili belirtil...

Sindirim Bozukluğu

Sindirim Bozukluğu, Arada bir görülen karın gurultusu ya da değirme dışında sindirim sistemi hakkında sindirimin çalışmasıyla ilgili pek bir şey fark etmeyiz. Sindirim bozukluğu sözü en çok yemeklerden sonra ortaya çıkan ağrıyı ve rahatsızlık hissini tanımlanmakla açıklanmaktadır. Genellikle karışık, baharatlı ve ağır olan yemeklerden...

Sindirim Sistemi Bozukluğu

Sindirim sistemi bozukluğu, günlük hayatımızda çokça rastladığımız ve giderek yaygınlaşan bir rahatsızlıktır. Kişinin günlük aktivitelerini kısıtlar ve yaşantısına olumsuz etkileri yansır. İnsan vücudunun en fazla ihtiyaç duyduğu sistemlerden biri Sindirim sistemidir. Yediklermizi sindiremediğimizi düşünmek bile istemiyorum. Evet insan vücud...

Sindirim Sistemi Sırası

Sindirim Sisteminin Sırasına baktığınızda zaman fark ettiğiniz üzere tam bir fabrika kompleksi ile çalışmaktadır. O kadar harika olan bu kompleks içinde yakıcılar, öğütücüler, enzim üreticiler ve benzeri özellikte birçok fonksiyon içeriği bulunmaktadır. Şimdi size bunların işleyişleri ve sırasını yazacağım. Sistemin başlangıcını dış dünyadan...

Sindirim ve Boşaltım Sistemi

Sindirim ve boşaltım sistemi, ağızda yiyecekler dil ve dişler tarafından mekanik olarak parçalanırken, kimyasal olarak da tükürük tarafından belirli bir ölçüde parçalanır. Daha sonra yemek borusundan mideye geçer. Burada hâla parçalama işi devam eder. Büyük yiyecek parçaları küçük yiyecek parçalarına ayrılır ve bu büyük oranda mekanik b...

Sindirim

Sindirim, vücudumuzun yaşamamızı sağlayan en önemli işlevlerden biridir. Besinlerin kana geçebilecek hale gelmesi için ağızdan başlayıp bağırsaklarda biten değişimlerin hepsine birden sindirim, bu işleri gören düzene de sindirim sistemi denir.Sindirim sistemi canlıdan canlıya çeşitlilik göstermektedir. Özellikl...

Yağların Kimyasal Sindirimi

Yağların Kimyasal Sindirimi: Besinlerin sindirim olayı normalde iki şekilde olmaktadır, Ağızda yapılan sindirime; mekanik, Mide, ince ve kalın bağırsakta oluşan sindirime ise kimyasal sindirim denilmektedir. Konumuz “yağların kimyasal sindirimi” olduğu için makalemizde bu konuya ağırlık vereceğiz. Yağların ilk sindirimi ağız, d...

Sindirim Sistemi Enzimleri

Sindirim sistemi enzimleri; içerisinde bir sürü enzim vardır. Özellikle mide, pankreas ve ince bağırsaktan salgılanan enzimler sindirimin en önemli enzimleridir. Sindirimi üstlenen bu belli başlı enzimler yağ parçalayan lipaz, proteinleri parçalayan proteaz, liflri parçalayan selüloz, nişastayı parçalayan amilaz, süt ve süt ürünlerini parçal...

Sindirim Sistemi İlaçları

Sindirim sistemi ilaçları: Bağırsak kanalını ve mideyi etkileyen ilaçlardır. Sindirim sistemi ilaçları kullanım amaçları ve etkileyiş yerlerine göre değişmektedir.Sindirim sistemi ilaçları çeşitleri ve tedavileriZoprol: ilacın ana maddesi lansoprazol'dur. İlacın görevi midede buluna...

Besinlerin Sindirimi

Besinlerin sindirilmesi, dışarıdan alınan besinler hücrelere geçmediği sürece kullanılmaz. Bunun için de büyük besin moleküllerinin hücre zarından geçebilecek hale gelmesi gerekir. Bu durum hem mekanik hem de kimyasal sindirim ile sağlanır.Karbonhidratların Sindirimi: Besinlerle alınan nişasta, glikojen, sakkaroz, ...

Anatomi Sindirim Sistemi

Anatomi sindirim sistemi; besinlerin tüketilmesiyle gelişen bir süreçtir. Sindirim sistemi tüketilen besin maddelerinin parçalanması ile besinler ufak parçalara ayrıştırılır. Sonrasında besinlerin öğütülmesini, emilimini ve devamında gereksiz olan atık maddelerinin vücuttan dışarı atımını sağlamaktadır. Sindirim sistemi ilk olarak ağızdan ba...

İnce Bağırsakta Sindirim

İnce Bağırsakta Sindirim, İnce bağırsağa gelen safra vepankreas öz suyu ile burada yağların, karbonhidratların ve ayrıca proteinlerin sindirim tamamlamış olur. Burada ince bağırsağın görevi çok büyüktür. Besinler bu ince bağırsakta en küçük moleküllere bölünürler. Bu moleküllerin ince bağırsakta parçalanıp damarlara geçmesi olayınada emilim ...

Sindirim Sistemi İltihaplanması

Sindirim Sistemi İltihaplanması; bağırsak hastalıkları ile karakterize olmuştur. Bu hastalığın görülme oranı ülkeden ülkeye değişim göstermektir. Batı toplumlarında doğuya göre daha sık görülür. Genellikle 20-40 yaş aralığındaki insanlarda görülür. Hastalık genelde alevlenme ile başlar ve hastalık sürerken sindirim kanalı ödemli ve şişt...

Proteinlerin Sindirimi

Proteinlerin sindirimi; peptid bağlarının hidrolikit olarak parçalara ayırılması ve bu parçalanmanın amino asitlere kadar ayrışması olayıdır. Proteinlerin sindirimi için amino asitlere kadar parçalanmaları gerekmektedir.Proteinlerin sindiriminin organlar ile işleyişiSindirim midede ...

Sindirim Çeşitleri

Sindirim çeşitleri; büyük moleküllü besin maddelerinin sindirim sistemi organlarının sayesinde parçalara ayrıştırılarak kana geçebilecek hale getirilmesine sindirim denilmektedir. Sindirim sistemin görevi Ağızdan alınmış olan besin maddelerinin besin hücreleri tarafından kullanılabilecek kadar ufak parçalara ayrıştırılarak ve kana geçişi sağ...

Kimyasal Sindirim

Kimyasal sindirim, vücuttaki sindirim fiziksel ve kimyasal olarak gerçekleşmektedir. Besinler büyük parça olarak ağzına alınarak dişlerle fiziksel sindirim sayesinde çiğnenir. Ağızda tükürük salgısıyla kimyasal sindirim devam etmektedir. Kimyasal sindirimde enzimlerin etkisi fazladır. Bu tarz sindirim hidroliz reaksiyon gerçekleş...

Sindirim Sisteminde Emilim

Sindirim sisteminde emilim; yaşayan  canlılar içerisinde memeli ve kuşlarda en gelişmiş sindirim sistemi bulunmaktadır. Sindirim  sisteminde emilim  insanlarda ilk önce ağızla başlar, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs ile sonlanır. Bunların dışında insanlarda sindirime yardımcı olan o...

Sindirim Sistemine İyi Gelen Yiyecekler

Sindirim sistemi, vücudumuzun önemli bir fonksiyonunu yerine getiren parçadır. Sindirim işlevleri, ihtiyacımız olan besinleri emmek ve atık ürünlerden arınmak için yardımcı olmaktır. Sıklıkla görülen bazı sindirim sorunları arasında hazımsızlık, gaz, mide ekşimesi, ishal, şişkinlik, bağırsak hastalıkları yer alır. Sindirim sitemi rahatsızlık...

Fiziksel Sindirim

Fiziksel sindirim, sindirim sisteminin işleyişinde besinlerin daha küçük parçalara ayrılmasına fiziksel veya mekanik sindirim denilmektedir. Sindirim sisteminde iki tür sindirim bulunmaktadır. Fiziksel ve kimyasal sindirim besinlerden gerekli değerlerin vücuda kazandırılması ve diğer kalan kısmın vücut dışına atılmasını sağlamaktadır. İnsan ...

Bebeklerde Sindirim Sistemi

Bebeklerde sindirim sistemi, Bebeklerde sindirim sistemi oldukça hassastır ve henüz tam olarak gelişmemiştir. Bebekler henüz her besini sindirebilecek olgunlukta değildir ve her besini sindirim sistemi sindiremez. Bu nedenle bebek ilk 6 ay sadece anne sütü almalıdır ve sadece anne sütünün sindirimini yapmalıdır. Anne sütü sindirimde zorluk ç...

Sindirim Sistemi İnce Bağırsak

Sindirim Sistemi İnce Bağırsak: Sindirim sistemi insanlarda ağız, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşmaktadır. Sindirim sistemi yağ, protein ve karbonhidrat, su ve mineral gibi besin maddelerine ihtiyaç duymaktadır. İnsanlar bu maddeleri farklı besinler gurupların sayesinde vücudun ihtiyacını alırlar. Fakat bu al...

Sindirim Sistemi Test

Sindirim sistemi test, Sindirim sistemi ile ilgili çözümlü test soruları, boşluk doldurma soruları ve klasik olan bütün sorular aşağıdaki testte vardır. Konuları tekrar hatırlamak ve sınav öncesi hatırlamak için kolaylıkla çözebilirsininiz.Sindirim sistemi testiSoru-1) Bugün ...

 

Sindirim Bozukluğu
Bitkilerde Sindirim
Canlılarda Sindirim Sistemi
Mekanik Sindirim
Sindirim Sistemi Ağız
Sindirim Sistemini Hızlandıran Yiyecekler
Sindirim Hastalıkları
Sindirim Kanalı
Sindirim Sistemi Mide
Sindirim Fizyolojisi
Sindirim Organları
Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak
Karbonhidratların Sindirimi
Yağların Sindirimi
Sindirim Enzimleri
Hücre İçi Sindirim
Kuşlarda Sindirim
Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar
Midede Sindirim
Hücre Dışı Sindirim
Sindirim Sistemi Organları
Sindirim Sistemi Sağlığı
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Sindirim Sistemi Görevleri
Biyoloji Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Anatomisi
İnsanda Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi Nedir
Popüler İçerik
Sindirim Sistemi Anatomisi
Sindirim Sistemi Anatomisi
Sindirim Sistemi Anatomisi; Gastrointestinal sistem diye adlandırılan sindirim sistemi, tüketilen gıdaların parçalanması, öğütülmesi, sindirim emili...
İnsanda Sindirim Sistemi
İnsanda Sindirim Sistemi
İnsanda Sindirim Sistemi; İnsan hayatını sürdürebilmek için yağ, protein, karbonhidrat, su ve mineral gibi bazı maddelere gereksinim duyar. İnsan bu...
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim sistemi fizyolojisi, sindirimin ilk başladığı yerden sonlandığı yere kadar aşama aşama devam eden işlemleri zincirinden oluşur. Bu işlemler z...
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi : Ağızdan başlayarak alınan gıdanın parçalanıp, vücuttan dışarıya atılması işleminin yapıldığı sistemdir. Ağızdan alınan gıda, vücudu...
Sindirim Sistemi Nedir
Sindirim Sistemi Nedir
Sindirim sistemi nedir, Sindirim sistemi işlevini mekanik ve kimyasal olarak yerine getirir. Mekanik olan sindirim molekülleri daha küçük parçalara ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sindirim Sistemi Anatomisi
İnsanda Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi Nedir
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024