Sindirim Kanalı

Sindirim Kanalı

Sindirim kanalı, ağızdan anüse kadar olan ve bölümlerden oluşan bir yapıdır. Sindirim kanallarını maddeler halinde sıralayacak olursak şu şekilde ifade edebiliriz.

Ağız ve Yutak: Ağız, besinlerin alındığı kısımdır. Dudaklar, yanaklar, damaklar ve yutakla çevrelenmiştir. Dil, dişler ve yanaklar besinlerin parçlanmasına ve konuşmaya yardımcı olur.Dilde besinlerin algılanmasında görevli reseptörler bulunur. Ağızda çiğnenerek parçalanan, yumuşatılıp kayganlaştıran besinler dilin yardımıyla yutağa gönderilir. Dildeki kaslar ve sinir bağlantıları dilin her yöne hareket etmesine olanak sağlar.

Ağızdaki dişler kemiklerden farklı yapıdadır. Yeni doğan bir bebeğin dişleri yoktur. Altıncı aydan sonra süt dişleri çıkmaya başlar. Yirmili yaşlara kadar ağızda toplam 28 diş gelişir. 20. yaşta dört tane daha azı dişi çıkar. Diş sayısı bu durumda 32 olur. Bu dişler evrimsel açıdan işlevini kaybettiğinden bazı insanlarda ya hiç çıkmaz ya da çok zayıf olarak çıktığı için çürür. Dişler besinlerin kesilmesi, parçalanması ve öğütülmesi işlevlerini gerçekleştirir.
Tükürük bezlerinin salgılarına tükürük denir. Kulak altı, çene altı ve dil altı olmak üzere üç çift tükürük bezi bulunur. Tükürük bezleri salgılarını kanallarla ağız boşluğuna bıraktıkları için ekzokrin bezlere örnek olarak verilebilirler.
Ağzın gerisindeki boşluğa yutak (farinks) denir. Ağızda çiğnenen besinler yeterince parçalanıp yumuşak ve kaygan hale gelince dil yardımıyla yutağa doğru itilir. Yutakta bulunan gırtlak kapağı besinlerin yutulması sırasında soluk borusunun girişini kapatır. Bu sürede solunum kısa bir süre durur.

Yemek Borusu (Özofagus): Yutak ile mide arasında yemek borusu ortalama 25 cm uzunluğunda 2 cm eninde boru şeklinde bir yapıdır. Yemek borusu peristaltik hareketlerle besinlerin mideye ulaşmasını sağlar. Yemek borusunun yapısında en içte bol miktarda goblet hücresi içren epitel dokudan oluşan mukoza tabakası bulunur. Goblet hücrelerinin salgıladığı mukus, yemek borusunun iç yüzeyini kayganlaştırarak besinlerin hareketini kolaylaştırır. Ortada halkasal ve boyuna yerleşmiş düz kaslardan oluşan kas tabakası, dışta ise bağ doku tabakası bulunur. Yemek borusundaki kasların kasılma ve gevşemeleri ile oluşan peristaltik hareketler besinlerin mideye inmesini sağlar.

Mide: Karın boşluğunun sol üst bölgesinde kaburgaların altında yer alan bir organdır. Midede geçici bir süre depolanan besinler burada mekanik ve kimyasal sindirime uğrar. Mide, yemek borusu ile ince bağırsak arasında bulunur. Yemek borusuna bağlandığı kısıma kardia (mide ağzı), ince bağırsağa bağlandığı kısıma pilor (mide kapısı) denir. Kardiada, halka şeklinde düz kaslar bulunur. Yemek borusundaki peristaltik hareket buraya ulaşınca düz kaslar gevşer ve kardia açılır. Besinler mideye geçince düz kaslar kasılır ve kardia kapanır. Böylece midedeki besin bulamacı yemek borusuna geri dönemez.

İnce bağırsak: Uzunluğu 7-8 m, genişliği 2-3 cm'dir. Yapısal olarak mideye benzer. İnce bağırsakta sindirim enzimi salgılayan bezler ve mukus salgılayan goblet hücreleri bulunur. Besin maddelerinin sindirimi ve emilimi ince bağırsakta tamamlanır. Bağırsağın iç yüzeyinde besinlerin emilim hızını arttıran villus ve mikrovillus adı verilen kıvrımlar bulunur. İnce bağırsaktaki besin bulamacına kilus denir. Kilus ince bağırsaktaki hareketi peristaltik hareketlerle sağlanır. İnce bağırsak genel olarak üç bölümden oluşmaktadır.

İnce bağırsağın mideden sonra gelen yaklaşık 25 cm'lik kısmına onikiparmak bağırsağı denir. Mideden gelen kimus, onikiparmak bağırsağındaki bazı hücrelerin kana kolesistokinin, sekretin ve entorogastrin hormonlarını salgılamasını uyarır.
İkinci kısıma boş bağırsak (jejenum) denir. Bu bölümde besinlerin sindirimi tamamlanır ve yoğun biçimde besin monomerlerinin emilimi olur.
Üçüncü ve son kısmına kıvrımlı bağırsak (ileum) denir. Bu bölümde besinlerin emiliminin tamamlanması ve besin posalarının kalın bağırsağa aktarılması sağlanır.
Son Güncelleme : 20.04.2021 20:12:39
Sindirim Kanalı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sindirim Kanalı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sindirim Kanalı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Midede Sindirim
Midede Sindirim
Midede Sindirim, Midemiz yediğimiz besinlerin öğütülerek vücuda yararlı olanların ayrıştırılarak kullanılıp, kalan kısmın bağırsaklar yoluyla dışarı atılmasında rol oynayan sindirim sistemi organlarından biridir. Midemizin bu özelliği sayesinde yediğ...
Hücre Dışı Sindirim
Hücre Dışı Sindirim
Hücre dışı sindirim; enzimler ile beraber salgılanan hücrelerin dış ortamda bulunan büyük molekül parçacıklı besinlerin küçük moleküllü parçalara ayrılarak hücre içerisine alınmasıdır. Hücre dışı sindirimi genellikle çok hücreli canlılarda olmaktadı...
Sindirim Sistemi Organları
Sindirim Sistemi Organları
Sindirim sistemi organları, kimyasal ve fiziksel sindirimin yapıldığı yerlerden oluşur. Fiziksel sindirimin yapıldığı organlar, gıdaları küçük moleküllere ayırırken, kimyasal sindirimi üstlenen organlar bunları en küçük yapı taşlarına ayırırlar. Bu s...
Sindirim Sistemi Sağlığı
Sindirim Sistemi Sağlığı
Sindirim sistemi sağlığı, önemli konuların başında gelmektedir çünkü yeyilen yiyeceklerden ve içilen içeceklerden alınan faydalı ve zararlı maddelerin ayrıştırılması bu sistemin düzgün çalışabileceği zaman mümkün olmaktadır. Karbonhidrat, protein ...
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Sindirim sistemi hastalıkları, sırasıyla ağız, yemek borusu, mide, bağırsak hastalıkları olarak sıralanabilir. Yiyeceklerin parçalanması, hazmedilmesi ve boşaltılması aşamalarında etkin rol oynayan bu bölgelerde oluşabilecek herhangi bir hastalık sin...
Sindirim Sistemi Görevleri
Sindirim Sistemi Görevleri
Sindirim sistemi görevleri, konusunu ele alabilmek için bu sistemde yer alan organların temel yapıları hakkında bilgi edinmek gerekir. Sindirim sisteminin ana görevi vücuda alınan besinlerin sindirilerek içerdikleri mineral ve vitaminlerden faydal...
Biyoloji Sindirim Sistemi
Biyoloji Sindirim Sistemi
İç ve dış çevreden gelen uyarılara karşı tepki göstermemizi sağlayan sisteme sinir sistemi denir. Omurgasızlarda Sinir Sistemi: Tek hücrelilerde özelleşmiş bir sinir sistemi yoktur. Uyartıları alma ve cevap verme sitoplazmadaki sinir telcikleri y...
Sindirim Sistemi Anatomisi
Sindirim Sistemi Anatomisi
Sindirim Sistemi Anatomisi; Gastrointestinal sistem diye adlandırılan sindirim sistemi, tüketilen gıdaların parçalanması, öğütülmesi, sindirim emilimi, katı haldeki atıkların vücuttan dışarıya atılması işlevini sağlar. Sindirim sistemi, işlevi ...
İnsanda Sindirim Sistemi
İnsanda Sindirim Sistemi
İnsanda Sindirim Sistemi; İnsan hayatını sürdürebilmek için yağ, protein, karbonhidrat, su ve mineral gibi bazı maddelere gereksinim duyar. İnsan bu tür maddeleri farklı besin grupları sayesinde vücuduna alır. Ancak bu maddeler vücut için oldukça...
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim sistemi fizyolojisi, sindirimin ilk başladığı yerden sonlandığı yere kadar aşama aşama devam eden işlemleri zincirinden oluşur. Bu işlemler zinciinde besinler; kimyasal ve mekanik sindirim uygulanarak en küçük yapıtaşlarına kadar ayrıştrılır...
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi : Ağızdan başlayarak alınan gıdanın parçalanıp, vücuttan dışarıya atılması işleminin yapıldığı sistemdir. Ağızdan alınan gıda, vücudun ihtiyacı olan mineral, protein, karbonhidrat vs. gibi maddeler haline gelebilmesi için parçalanmas...
Sindirim Sistemi Nedir
Sindirim Sistemi Nedir
Sindirim sistemi nedir, Sindirim sistemi işlevini mekanik ve kimyasal olarak yerine getirir. Mekanik olan sindirim molekülleri daha küçük parçalara ayırmak, kimyasal olan sindirim ise besinleri en küçük yapı taşına ayırmaktır. Bu sistem sindirim kana...

 

Sindirim Bozukluğu
Bitkilerde Sindirim
Canlılarda Sindirim Sistemi
Mekanik Sindirim
Sindirim Sistemi Ağız
Sindirim Sistemini Hızlandıran Yiyecekler
Sindirim Hastalıkları
Sindirim Kanalı
Sindirim Sistemi Mide
Sindirim Fizyolojisi
Sindirim Organları
Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak
Karbonhidratların Sindirimi
Yağların Sindirimi
Sindirim Enzimleri
Hücre İçi Sindirim
Kuşlarda Sindirim
Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar
Midede Sindirim
Hücre Dışı Sindirim
Sindirim Sistemi Organları
Sindirim Sistemi Sağlığı
Sindirim Sistemi Hastalıkları
Sindirim Sistemi Görevleri
Biyoloji Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Anatomisi
İnsanda Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi Nedir
Popüler İçerik
Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak
Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak
Sindirim Sistemi Kalın Bağırsak: Besin sindirimi mekanik ve kimyasal olarak iki yoldan yapılır. Mesela; dişler mekanik sindirimi, tükürük ise sindirim...
Karbonhidratların Sindirimi
Karbonhidratların Sindirimi
Karbonhidratların sindirimi, karbonhidratlar tüm canlılar tarafından birinci derecede enerji vericidirler. En basitinden en özeline kadar bütün besle...
Yağların Sindirimi
Yağların Sindirimi
Yağların sindirimi, önemli maddelerin başında yağlar gelir. Yağlar kimyasal bakımdan üç değerli alkol olan gliserinin çeşitli yağ asitleri ile yaptığı...
Sindirim Enzimleri
Sindirim Enzimleri
Sindirim enzimleri; sindirime yardımcı olan enzimlere verilen addır. Mide, pankreas ve ince bağırsak tarafından sindirime yardımcı olmak için enzimler...
Hücre İçi Sindirim
Hücre İçi Sindirim
Hücre içi sindirim, besinlerin parçalanması ve hücre stoplazmasında olmasına denir. Bu sindirim çeşidi protistlerde, süngerlerde, hidrada, planaryada ...
Kuşlarda Sindirim
Kuşlarda Sindirim
Kuşlarda sindirim; kuşlarında bulunan sindirim sistemi ağız, yemek borusu, kursak, mide, taşlık, bağırsak ve anüs (kloak) olarak organlar sıralanmıştı...
Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar
Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar
Sindirim sistemine yardımcı organlar; Vücuda alınan besinlerin ağızda çiğnenmesinden sonra fiziksel olarak sindirilir. Sonrasında mide ve bağırsaklar...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Sindirim Sistemi Anatomisi
İnsanda Sindirim Sistemi
Sindirim Sistemi Fizyolojisi
Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
Sindirim Sistemi Nedir
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022